HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ CẮT GIA CÔNG

1. Chế độ cắt khi phay (link)

 CONG-THUC-TINH-CHE-DO-CATpng_Page1.png

2. Chế độ cắt khi tiện (link)

Chế độ cắt khi tiện (link)

 

3. Chế độ cắt khi khoan (link)

Chế độ cắt khi khoan (link)

 

4. Chế độ cắt khi Taro (link)

Chế độ cắt khi Taro (link)

5. Bảng tra thông số mảnh dao cắt quy đổi từ ANSI ra ISO và ngược lại.

DORIAN-USA_Catalogpng_Page52.png