BÀN REN LỤC GIÁC USA
BÀN REN LỤC GIÁC USA
  • Nhà sản xuất: VERMONT -USA
  • Mã hàng: _____
  • Chất liệu : Thép gió
  • Đường kính : Tiêu chuẩn
  • Bề dày : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
BÀN REN LỤC GIÁC USA hệ Inchs BÀN REN LỤC GIÁC USA hệ mét
CLE2012_CLE-LINE_CATALOGpng_Page78--1-.png
CLE2012_CLE-LINE_CATALOGpng_Page79.png