BÀN REN USA
BÀN REN USA
  • Nhà sản xuất: CLE-LINE -USA
  • Mã hàng: _____
  • Chất liệu : Thép gió / Thép Carbon
  • Đường kính : Tiêu chuẩn
  • Bề dày : Tiêu chuẩn
  • Đặt hàng : 1-2 tuần
BÀN REN USA hệ Inchs BÀN REN USA hệ mét
CLE2012_CLE-LINE_CATALOGpng_Page80.png
CLE2012_CLE-LINE_CATALOGpng_Page81.png