BỘ BÀN REN TARO VÀ TAY QUAY
BỘ BÀN REN TARO VÀ TAY QUAY
  • Nhà sản xuất: VERMONT -USA
  • Mã hàng: _____
  • Chất liệu : Thép Carbon
  • Kích thước : Tiêu chuẩn
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
BỘ BÀN REN TARO VÀ TAY QUAY hệ Inchs BỘ BÀN REN TARO VÀ TAY QUAY hệ mét

VTD2010_VERMONT-CATALOGpng_Page1.png

Xem thêm CATALOG VERMONT tại đây