TAY QUAY BÀN REN USA
TAY QUAY BÀN REN USA
  • Nhà sản xuất: VERMONT -USA
  • Mã hàng: _____
  • Chất liệu : Thép Carbon
  • Kích thước : Tiêu chuẩn
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
TAY QUAY BÀN REN USA hệ Inchs TAY QUAY BÀN REN USA hệ mét
2014_CLE_CLF_Catalogpng_Page40--1-.png