Cán dao phay chữ T
Cán dao phay chữ T
  • Tên sản phẩm : CÁN DAO PHAY CHỮ T
  • Nhà sản xuất: DORIAN-USA
  • Chất liệu : Thép Carbon
  • Đường kính : 12mm-32mm
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
Cán dao phay chữ T hệ Inchs Cán dao phay chữ T hệ mét

P2png_Page147.png

Xem thêm CATALOG DORIAN tại đây