CÁN DAO PHAY GẮN MẢNH APKT
CÁN DAO PHAY GẮN MẢNH APKT
  • Tên sản phẩm : CÁN DAO PHAY
  • Nhà sản xuất: DORIAN-USA
  • Chất liệu : Thép Carbon
  • Đường kính : 33.6mm-118.6mm
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
CÁN DAO PHAY GẮN MẢNH APKT hệ Inchs CÁN DAO PHAY GẮN MẢNH APKT hệ mét

dorian_tool_milling_system_catalogpng_Page115.png


Xem thêm CATALOG DORIAN tại đây