Cán dao phay mặt
Cán dao phay mặt
  • Tên sản phẩm : CÁN DAO PHAY
  • Nhà sản xuất: DORIAN-USA
  • Chất liệu : Thép Carbon
  • Đường kính : 33.6mm-118.6mm
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
Cán dao phay mặt hệ Inchs Cán dao phay mặt hệ mét

DORIAN-USA_Catalogpng_Page527.png


Xem thêm CATALOG DORIAN tại đây