Cán dao tiện cho mảnh dao tiện Ceramic
Cán dao tiện cho mảnh dao tiện Ceramic
  • Mã sản phẩm : CÁN DAO TIỆN
  • Nhà sản xuất: GREENLEAF-USA
  • Chất liệu : Thép Carbon
  • Kích thước : Đủ loại
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
Cán dao tiện cho mảnh dao tiện Ceramic hệ Inchs Cán dao tiện cho mảnh dao tiện Ceramic hệ mét
CERAMIC-TOOLHOLDERSpng_Page7.png
CERAMIC-TOOLHOLDERSpng_Page8.png

Xem thêm Catalog Cán dao tiện Ceramic Tại đậy