Cán dao tiện lỗ double inserts
Cán dao tiện lỗ double inserts
  • Nhà sản xuất: DORIAN -USA
  • Mã hàng: S-...
  • Chất liệu : Thép Carbon
  • Đường kính : 15mm-50mm
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn như Catalogue bên dưới
  • Ứng dụng : Dùng để tiện vạt mặt, tiện móc lỗ và tiện ngoài mà không cần thay dao khác
Cán dao tiện lỗ double inserts hệ Inchs Cán dao tiện lỗ double inserts hệ mét
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page158.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page159.png

Xem thêm CATALOG DORIAN tại đây