Dao tiện lỗ
Dao tiện lỗ
  • Nhà sản xuất: DORIAN -USA
  • Mã hàng: ______
  • Chất liệu : Thép Carbon
  • Đường kính : 15mm-50mm
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
Dao tiện lỗ hệ Inchs Dao tiện lỗ hệ métdorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page128.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page129.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page130.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page131.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page132.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page133.png

dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page134.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page135.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page136.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page137.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page138.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page139.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page140.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page141.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page142.png
dorian_tool_TurningTools_CarbideInserts_png_Page143.png
Xem thêm CATALOG DORIAN tại đây