Cán dao lăn nhám trụ bậc, có cán 1 bánh lăn và cán có 2 bánh lăn. Nhãn hiệu: Dorian-USA

Bánh dao lăn nhám Male và Female nhãn hiệu Dorian USA.

Bánh dao lăn nhám nghiêng trái và nghiêng phải nhãn hiệu Dorian USA.

Lăn nhám bề mặt trụ bên trong của chi tiết kim loại

Cán dao lăn nhám nhãn hiệu Dorian USA.

Cán dao lăn nhám điều chỉnh được khoản cách 2 bánh nhám, tương ứng đường kính của phôi, nhãn hiệu Dorian USA.

Cán dao lăn nhám đôi, tạo nhám caro, tự lựa tâm nhãn hiệu Dorian USA

Cán dao lăn nhám nhãn hiệu Dorian USA.

Cán dao lăn nhám caro nhiều bước nhám do hãng Dorian Tool USA sản xuất

Bánh dao lăn nhám răng thẳng, răng nghiêng nhãn hiệu Dorian USA.