DAO LĂN NHÁM DORIAN TOOL
DAO LĂN NHÁM DORIAN TOOL
  • Tên sản phẩm : BÁNH DAO LĂN NHÁM
  • Nhà sản xuất: DORIAN - USA
  • Chất liệu: Thép gió hoặc Cobalt mạ TiN
  • Đường kính : 25.4mm
  • Bề dày : 6.0mm
  • Chất liệu con lăn : Thép gió hoặc Cobalt mạ TiN
  • Tồn kho :
DAO LĂN NHÁM DORIAN TOOL hệ Inchs DAO LĂN NHÁM DORIAN TOOL hệ mét

dorian_tool_Knurling-2012png_Page46.png
dorian_tool_Knurling-2012png_Page48.pngdorian_tool_Knurling-2012png_Page49.pngdorian_tool_Knurling-2012png_Page50.pngdorian_tool_Knurling-2012png_Page51.png
dorian_tool_Knurling-2012png_Page52--1-.png
dorian_tool_Knurling-2012png_Page53.png
dorian_tool_Knurling-2012png_Page54.png
dorian_tool_Knurling-2012png_Page55.png

Xem thêm Catalog DAO LĂN NHÁM tại đây