MŨI DOA THẲNG HỢP KIM USA
MŨI DOA THẲNG HỢP KIM USA
  • Nhà sản xuất : IMCO - USA
  • Mã sản phẩm: _____
  • Chất liệu : Hợp kim
  • Đường kính : 1mm-12.7mm
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
MŨI DOA THẲNG HỢP KIM USA hệ Inchs MŨI DOA THẲNG HỢP KIM USA hệ mét

2010_IMCO_Catalogpng_Page128.png
2010_IMCO_Catalogpng_Page129.png
2010_IMCO_Catalogpng_Page130.png