MŨI DOA THÉP GIÓ CÁN CÔN USA
MŨI DOA THÉP GIÓ CÁN CÔN USA
  • Nhà sản xuất: CLEVELAND -USA
  • Mã hàng: _____
  • Chất liệu : Thép gió
  • Đường kính : 1/4"-1-1/2"
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
MŨI DOA THÉP GIÓ CÁN CÔN USA hệ Inchs MŨI DOA THÉP GIÓ CÁN CÔN USA hệ mét
2014_CTD_Catalogpng_Page120.png