MŨI DOA THÉP GIÓ USA
MŨI DOA THÉP GIÓ USA
  • Nhà sản xuất : CLEVELAND - USA
  • Mã sản phẩm: _____
  • Chất liệu : Thép gió
  • Đường kính : 1mm-16.0mm
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
MŨI DOA THÉP GIÓ USA hệ Inchs MŨI DOA THÉP GIÓ USA hệ mét

D1png_Page115.png
D2png_Page116.png
D3png_Page117.png
D4png_Page118.png