MŨI DOA XOẮN USA
MŨI DOA XOẮN USA
  • Nhà sản xuất: CLEVELAND -USA
  • Mã hàng: ____
  • Chất liệu : Thép gió
  • Đường kính : 1/16"-1"
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
MŨI DOA XOẮN USA hệ Inchs MŨI DOA XOẮN USA hệ mét
2014_CTD_Catalogpng_Page119.png