MŨI CHAMFER
MŨI CHAMFER
  • Nhà sản xuất: IMCO-USA
  • Mã hàng: ____
  • Chất liệu : Mũi Chamfering
  • Đường kính : 6.0mm-12.0mm
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • MŨI CHAMFER hệ Inchs MŨI CHAMFER hệ mét


CHpng_Page158.png