MŨI KHOAN THÉP GIÓ
MŨI KHOAN THÉP GIÓ
  • Nhà sản xuất: CLE-LINE
  • Xuất xứ: USA
  • Chất liệu : Thép gió, Thép gió phủ đen, Thép gió phủ TiN, Cobalt
  • Đường kính : 0.35mm-20mm
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
  • Ứng dụng : Khoan được sắt,thép, inox, nhôm, đồng
MŨI KHOAN THÉP GIÓ hệ Inchs MŨI KHOAN THÉP GIÓ hệ mét
CLE2012_CLE-LINE_CATALOGpng_Page7.pngCLE2012_CLE-LINE_CATALOGpng_Page8.png
CLE2012_CLE-LINE_CATALOGpng_Page9.png
CLE2012_CLE-LINE_CATALOGpng_Page10.png
Xem them CATALOG MŨI KHOAN THÉP GIÓ tại đây