Mũi mài hợp kim USA
Mũi mài hợp kim USA
  • Nhà sản xuất: MASTERCUT -USA
  • Hình dạng: Trụ, Trụ đầu tròn, cầu, cây thông, côn, nón, oval
  • Chất liệu : Hợp kim
  • Đường kính : 1.5mm-25.4mm
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Đặt hàng : 2-3 tuần
Mũi mài hợp kim USA hệ Inchs Mũi mài hợp kim USA hệ mét