Mũi mài hợp kim USA
Mũi mài hợp kim USA
  • Nhà sản xuất: MASTERCUT -USA
  • Mã hàng: S_-_MM__
  • Chất liệu : Hợp kim
  • Đường kính : 1.5mm-25.4mm
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
Mũi mài hợp kim USA hệ Inchs Mũi mài hợp kim USA hệ mét


2009_Metric-UNPriced-001-2009-15-MU_FINALpng_Page31.png
2009_Metric-UNPriced-001-2009-15-MU_FINALpng_Page32.png
2009_Metric-UNPriced-001-2009-15-MU_FINALpng_Page33.png
2009_Metric-UNPriced-001-2009-15-MU_FINALpng_Page34.png
2009_Metric-UNPriced-001-2009-15-MU_FINALpng_Page35.png
2009_Metric-UNPriced-001-2009-15-MU_FINALpng_Page36.png
2009_Metric-UNPriced-001-2009-15-MU_FINALpng_Page37.png
2009_Metric-UNPriced-001-2009-15-MU_FINALpng_Page38.png
Xem thêm Catalog mũi mài hợp kim Tại đây