Tay quay taro, bàn ren dạng thẳng, chữ T, tròn

Taro nén gia công trên máy CNC,không mạ và có mạ TiN

Taro máy hệ Mét

Taro máy hệ INCH

Bộ taro 3 pcs gồm taro thô, bán tinh và tinh

Taro thẳng siêu dài, HSS USA

Taro ống côn, răng thẳng HSS và HSS-TiN.

Taro ống thẳng, ren thẳng HSS