Tay quay taro, bàn ren dạng thẳng, chữ T, tròn

Taro nén gia công trên máy CNC,có mạ và không mạ

Taro máy hệ Mét

Taro máy hệ INCH

Taro tay hệ Mét

Taro tay hệ INCH

Bộ taro

Taro ống chuẩn ren Anh

Taro ống dạng côn, có mạ và không mạ.

Taro ống răng thẳng