BỘ TARO TAY 3 CÁI
BỘ TARO TAY 3 CÁI
  • Nhà sản xuất: VERMONT -USA
  • Mã hàng: 3105-M-Sets
  • Chất liệu : Thép gió
  • Đường kính : M2-M36
  • Bước răng : Tiêu chuẩn
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
BỘ TARO TAY 3 CÁI hệ Inchs BỘ TARO TAY 3 CÁI hệ mét

VTD2010_VERMONT-CATALOGpng_Page19.png