Taro CNC ( Taro nén)
Taro CNC ( Taro nén)
  • Nhà sản xuất: VERMONT TAP & DIE
  • Mã hàng: List 1986
  • Chất liệu : Thép gió
  • Size : #4 - 1/2"
  • Size : M3 - M12
  • Bước răng : Tiêu chuẩn
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
Taro CNC ( Taro nén) hệ Inchs Taro CNC ( Taro nén) hệ mét
2014_VTD_Catalogpng_Page26.png
2014_VTD_Catalogpng_Page27.png

Xem thêm catalog Vermon Tap & Die tại đây