Taro máy hệ INCH
Taro máy hệ INCH
  • Nhà sản xuất: VERMONT TAP & DIE
  • Mã hàng: List 3112
  • Chất liệu : Thép gió
  • Size : #0 - 3/4"
  • Bước răng : Tiêu chuẩn
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
Taro máy hệ INCH hệ Inchs Taro máy hệ INCH hệ mét
2014_VTD_Catalogpng_Page20.png


Xem thêm catalog Vermon Tap & Die tại đây