Taro máy hệ Mét
Taro máy hệ Mét
  • Nhà sản xuất: VERMONT TAP & DIE
  • Mã hàng: List 3112-M
  • Chất liệu : Thép gió
  • Size : M1.6 - M20
  • Bước răng : Tiêu chuẩn
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
Taro máy hệ Mét hệ Inchs Taro máy hệ Mét hệ mét
2014_VTD_Catalogpng_Page22.png


Xem thêm catalog Vermon Tap & Die tại đây