Taro ống ren Anh
Taro ống ren Anh
  • Nhà sản xuất: VERMONT TAP & DIE
  • Mã hàng: _____
  • Chất liệu : Thép gió
  • Đường kính : 1/8"-3/4"
  • Bước răng : Tiêu chuẩn
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
Taro ống ren Anh hệ Inchs Taro ống ren Anh hệ mét