TARO ỐNG RĂNG THẲNG (TARO REN ỐNG TRỤ) NPS
TARO ỐNG RĂNG THẲNG (TARO REN ỐNG TRỤ) NPS
  • Nhà sản xuất: VERMONT TAP & DIE
  • Mã hàng: List 3181
  • Chất liệu : Thép gió
  • Size : 1/8" - 1"
  • Bước răng : Tiêu chuẩn
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
TARO ỐNG RĂNG THẲNG (TARO REN ỐNG TRỤ) NPS hệ Inchs TARO ỐNG RĂNG THẲNG (TARO REN ỐNG TRỤ) NPS hệ mét
NPSpng_Page30.png

Xem thêm catalog Vermon Tap & Die tại đây