TARO ỐNG RĂNG CÔN NPT
TARO ỐNG RĂNG CÔN NPT
  • Nhà sản xuất: VERMONT TAP & DIE
  • Mã hàng: List 3180
  • Chất liệu : Thép gió
  • Đường kính : 1/16"-2"
  • Bước răng : Tiêu chuẩn
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
TARO ỐNG RĂNG CÔN NPT hệ Inchs TARO ỐNG RĂNG CÔN NPT hệ mét


VTD2010_VERMONT-CATALOGpng_Page34.png


Xem thêm catalog Vermon Tap & Die tại đây