Taro tay hệ INCH
Taro tay hệ INCH
  • Nhà sản xuất: VERMONT TAP & DIE
  • Mã hàng: List 3105
  • Chất liệu : Thép gió
  • Size : #0 - 1-1/2"
  • Bước răng : Tiêu chuẩn
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
Taro tay hệ INCH hệ Inchs Taro tay hệ INCH hệ mét
2014_VTD_Catalogpng_Page11.png


Xem thêm catalog Vermon Tap & Die tại đây