Taro tay hệ Met
Taro tay hệ Met
  • Nhà sản xuất: VERMONT TAP & DIE
  • Mã hàng: List 3105-M
  • Chất liệu : Thép gió
  • Size : M1.6 - M30
  • Bước răng : Tiêu chuẩn
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
Taro tay hệ Met hệ Inchs Taro tay hệ Met hệ mét
2014_VTD_Catalogpng_Page15.png


Xem thêm catalog Vermon Tap & Die tại đây