Tay quay Taro
Tay quay Taro
  • Nhà sản xuất: VERMONT TAP & DIE
  • Mã hàng: 420___
  • Chất liệu : Thép
  • Size : ....
  • Ứng dụng : Kẹp taro, bàn ren, mũi doa
  • Chiều dài : Tiêu chuẩn
  • Tồn kho :
Tay quay Taro hệ Inchs Tay quay Taro hệ mét
2014_VTD_Catalogpng_Page37.png
Xem thêm catalog Vermon Tap & Die tại đây