sản phẩm

Lưỡi cưa HSS phủ PCD HV3600 là dòng chuyên cắt sắt cứng và INOX

Cán dao tiện trụ, tiện vai, tiện bậc, tiện mặt đầu,...

Cán dao lăn nhám đôi, tạo nhám caro, tự lựa tâm nhãn hiệu Dorian USA

Dao phay ngón 4 me cắt, hợp kim và hợp kim phủ ALTiN

Mũi khoan thép gió (HSS) chuôi trụ từ 0.35mm-20mm.

Bộ taro 3 pcs gồm taro thô, bán tinh và tinh

Mũi mài hợp kim với đầy đủ hình dạng như: trụ, cây thông, bắp chuối, côn, cầu, nón,...

Bánh dao lăn nhám răng thẳng, răng nghiêng nhãn hiệu Dorian USA.