sản phẩm

Lưỡi cưa đĩa thép gió (HSS) phủ PCD HV3800-TOP chuyên cắt INOX, sản phẩm cao cấp của STARK-Ý

Cán dao tiện trụ, tiện vai, tiện bậc, tiện mặt đầu,...

Cán dao lăn nhám đôi, tạo nhám caro, tự lựa tâm nhãn hiệu Dorian USA

Dao phay ngón 4 me cắt, hợp kim và hợp kim phủ ALTiN

Mũi khoan thép gió (HSS) chuôi trụ từ 0.35mm-20mm.

Bộ taro 3 pcs gồm taro thô, bán tinh và tinh

Mũi mài hợp kim với đầy đủ hình dạng như: trụ, cây thông, bắp chuối, côn, cầu, nón,...

Bánh dao lăn nhám răng thẳng, răng nghiêng nhãn hiệu Dorian USA.